Riksantikvaren har rangert kulturminnearbeidet i alle norske kommuner ut fra tall fra kommunenes rapportering i KOSTRA (Kommune-stat-rapportering hos Statistisk sentralbyrå).

Det er fjerde gang Riksantikvaren rangerer kommunenes kulturminnearbeid. Riksantikvaren har laget spørsmål og gitt poeng etter disse:

•  Har kommunen bevilget penger til kulturminner/kulturmiljøer? (1 poeng)

•  Har kommunen knyttet til seg egen kulturminnefaglig kompetanse? (2 poeng)

•  Har kommunen utarbeidet oversikt over verneverdige kulturminner/kulturmiljøer? (3 poeng)

•  Er kulturminner og kulturmiljøer forankret i planer og fastsatt i juridisk bindende kommune(del)plan? (2 poeng, i planer eldre enn 2005: 1 poeng)

• Er det samme, eller økning, i antall dekar som er regulert til vern av kulturminner og kulturmiljøer per 31.12? (1 poeng)

Det er mulig å få ni poeng. I Vesterålen kommer Lødingen best ut med to poeng, Sortland, Bø, Hadsel og Øksnes får ett fattig poeng, mens Andøy får null.

Cirka 100 kommuner får null eller ett poeng i «kåringen».