Hadsel-ordfører og regionrådsleder Siv Dagny Aasvik tror ikke Fylkesmannen vil foreslå sammenslåing av kommunene i Vesterålen.

Like etter klokken 10 torsdag morgen legger fylkesmannen i Nordland, sortlending Hill-Marta Solberg, frem sitt forslag til fremtidig kommunestruktur i fylket.

Fylkesmennene har hatt en sentral rolle i arbeidet med reformen, og de er bedt om å komme med sitt faglige råd til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

I Vesterålen har de aller fleste kommunene vær avvisende til hele reformen. Både blant folk, gjennom folkeavstemninger i flere av kommunene, og blant politikerne, har det vært et flertall mot kommunesammenslåing. Samtlige kommuner har levert negative vedtak til regjeringas prestisjeprosjekt. Flertallet i Sortland har vært positive til sammenslåing, men her fattet man likevel et vedtak om selvstending kommune, med et tilleggspunkt om at kommunen står ufrivillig alene, fordi naboene ikke ønsker sammenslåing.

Tror ikke på sammenslåing

Regionrådsleder Siv Dagny Aasvik (Ap) forventer at Fylkesmannen har tatt til seg de klare signalene fra Vesterålen.

- Jeg forventer at Solberg lytter til innspillene fra Vesterålen, som sier at ingen av kommunene mener det er nødvendig med en kommunesammenslåing per nå. Vi har ikke fått signaler om at vi blir foreslått sammenslått, men vi vet jo ikke noe sikkert før det blir fremlagt i møtet, sier Aasvik.

Aasvik sier at hun kjenner til at Fylkesmannen har bedt enkelte kommuner i fylket om å ta en ekstra runde i saken, men dette har altså ikke vesterålingene blitt spurt om.

- Rungende nei

Fristen for å gjøre vedtak om reformen var 1. juli i år. Ifølge regjeringas hjemmesider er det til nå vedtatt fem kommunesammenslåinger som involverer 11 ulike kommuner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal legge frem sitt forslag til ny kommunestruktur til våren.

- Regjeringa har bedt oss om å gjennomgå en prosess. Både i regionrådet og i kommunene har vi brukt tid og penger på dette. Da forventer jeg at også regjeringa lytter til det som er vedtatt. Jeg blir veldig overrasket om de skulle gå på tvers av det lokaldemokratiet mener.

Aasvik er ikke imponert over reformen.

-  For Hadsels del var det ikke vesentlige økonomiske fordeler ved å slå seg sammen med andre, det ventet heller ikke nye oppgaver. Det har vært et rungende nei fra hele landet til reformen, og det forteller at den ikke har truffet ute i kommunene. Den har ikke vist at kommunene får nye oppgaver - og viktigst - at den vil gi bedre tjenester til innbyggerne, sier Aasvik.