Næringsklyngen Arena Torsk, hvor 30 aktører fra hvitfisknæringen i Lofoten og Vesterålen samarbeider for å utvikle næringen, har fått ny administrativ leder.

Klyngen, som Fiskeriparken på Myre har prosjektledelse på, har tidligere vært ledet av Keven Vottestad. Nå tar en annen øksnesværing over roret, nemlig Lisbeth Yttervik Reinholdtsen.

– Klyngen har jobbet i to år nå og vi har oppnådd mye. Mange store, viktige utviklingsprosjekter er i godt driv, noe som også har skapt et større behov for å være mer med våre partnere, sier styringsgruppeleder Arne Karlsen i en pressemelding.

Vottestad skal jobbe mer mot bedriftene, med prosjektetablering og gjennomføring, mens Reinholdtsen vil ha overordnet kontroll med klyngens fremdrift.

– Kontakten med våre partnere har alltid hatt høy prioritet, og dette grepet gjør at vi virkelig kan gi dem den oppmerksomhet de fortjener. Både Lisbeth og jeg tror denne arbeidsdelingen blir bra. Vi håper våre partnerbedrifter fortsetter å ta kontakt med aktuelle ideer og problemstillinger, sier Vottestad i pressemeldingen.

Som administrativ leder skal Reinholdtsen blant annet se til at prosjekter gjennomføres i tråd med strategier og satsningsområder.

– Vi har 30 partnerbedrifter som har store forventninger til oss, så dette blir spennende! sier hun i pressemeldingen.