Havna Service ønsker å bygge ut dagens flytebrygge for tanking, med en Etnebrygge på 30 + 15 meter. Det vil være en utbygging av den flytebrygga som ligger der i dag, som ikke er egnet som fyllestasjon for båter.

– I dag kan båter fylle diesel, men vi ønsker også å tilby bensin, sier daglig leder i Havna Service, Trond Arne Pedersen til VOL.

Fasiliteter

Selskapet vil også legge opp til fasiliteter som vann, strøm, gass og drivstoff, samt søppelhåndtering, dusj og tilgang på vaskemaskin. Det er det samme som trailersjåfører har tilgang til i dag.

– Her vil det være nært til sentrum, til dagligvare, samt til fasilitetene vi har her på stasjonen, sier Pedersen.

Gjestebryggen vil være betjent hele døgnet, og har plass til fire-seks båter, litt avhengig av båtenes størrelse.

– Det er bra trafikk gjennom sundet. Ofte ser vi båter som er på vei inn hit, men som snur på grunn av manglende fasiliteter. På Sortland er det ellers ei lita gjestebrygge i Torghuken, men der er det ikke plass til mange båter, sier Pedersen.

Søker kommunen om midler

Prosjektet er kostnadsberegnet til 1,5 millioner kroner. Havna Service har nå søkt kommunens næringsfond om midler til etableringen.

– Vi har søkt om støtte på 15 prosent av beløpet, altså omtrent 220.000 kroner.

Saken skal behandles i formannskapet førstkommende torsdag.

Rådmannen vurderer at Sortland har absolutte behov for bedre tilbud for gjestende fritidsbåter, og anbefaler nå formannskapet om å bevilge 100.000 kroner fra kommunalt næringsfond til prosjektet. Forutsetningen er at gjestehavna etableres i løpet av 2017, eller senest 2018, og at det ikke blir snakk om faste båtplasser.

Åpning til sommeren

Ifølge Pedersen skal det ikke koste noe å legge til ved gjestehavna, men de håper å få det økonomiske til å gå rundt ved at båtturistene fyller drivstoff og handler i butikken.

– Det er jo et regnestykke som ikke går opp for oss, men dette er en tjeneste som vi ønsker å yte til båtfarende, sier Pedersen.

Han håper å ha gjestebrygga på plass til sesongen starter til sommeren.