Georg A. Ellingsen AS (GAE) og Sortland kommune har tidligere vært i forhandlinger om eiendommen rundt Kvitbrygga og Rødbrygga ved Kulturfabrikken i Sortland sentrum, som førstnevnte eier og vil selge til kommunen.

Det hersker imidlertid nå uenighet mellom partene om det kun har vært forhandlinger, eller om det er inngått en bindende avtale om salg. Det fremgår av en brevutveksling mellom partene.

Da GAE henvendte seg til kommunen om saken 22. mars i år, med forslag til løsning på hvordan salget kunne gjennomføres, fikk GAE til svar nesten to måneder senere at Sortland kommune ikke lenger hadde interesse i å erverve arealet – som omfatter arealet rundt og mellom bryggene, samt sjøarealet utenfor bryggene. Dette begrunnet kommunen med at forholdene i området var veselig endret ved at det var søkt om gjenoppbygging av Kvitbrygga, som ble totalskadd i brann i 2015.

– Ikke bindende

Ellingsen hevdet i sitt svar at det i forbindelse med avtaleinngåelsen var enighet om at Kvitbrygga og Rødbrygga kunne bli stående på eiendommen.

– Vi stiller oss derfor undrende til Sortland kommunes begrunnelse av 11.05.2017 om at man lenger ikke har interesse av å kjøpe arealene når bryggene skal bli stående, skriver daglig leder Geir Abel Ellingsen til kommunen 9. juni.

Siste brev i saken er sendt fra kommunen 12. juli, hvor de avviser Ellingsens påstand om at det er inngått bindende avtale mellom Georg A. Ellingsen AS og Sortland kommune om kjøp av arealer rundt Kvitbrygga og Rødbrygga.

Foto: Marius Birkeland

– Dette begrunnes med at partene riktignok har gjennomført forhandlinger, men at de ikke er kommet til enighet om vesentlige forhold som hvilken eiendom som skal erverves, om bryggenes plassering skal være midlertidig eller permanent og om pris på sjøgrunn, skriver kommunen.

– Videre viser vi til at Sortland kommune tok forbehold om at fremsatte forslag til kjøpekontrakt og festekontrakt var betinget av at begge kontraktene ble godkjent. De fremsatte forslag til kjøpekontrakt og festekontrakt anses avslått ved GAEs brev av 22.03.2017 og er ikke lenger bindende for Sortland kommune, avslutter kommunen.

– Hadde tillitt til kommunen

Geir Abel Ellingsen sier til VOL at avtalen som det nå hersker uenighet om skriver seg tilbake til 2014.

– Dette var en avtale som lå til grunn for at Kulturfabrikken Eiendom AS kunne investere i området, ferdigstille et allment tilgjenglig uteområde og tilrettelegge og tilpasse det for et hotell på naboeiendommen. Vi hadde tillit til at arbeidene ble gjort med utgangspunkt i den avtalen vi hadde om at de skulle erverve området, sier Ellingsen til VOL.

– Hva slags avtale er det som foreligger?

– Det foreligger en korrespondanse som gjør at vi mener det har vært en avtale, sier han.

Ellingsen sier de nå vurderer hva de gjør videre.

– Vurderer dere å gå til sak mot kommunen?

– Jeg kan ikke utelukke det, men vi er i en prosess hvor vi fortsatt vurderer hva vi skal foreta oss, sier han.

Både teknisk sjef i Sortland, Torgeir Tobiassen, og daglig leder i Kulturfabrikken Eiendom AS, Ingebjørg Glad Pedersen, viser til eiendomsforvalter Odd Lydersen for kommentarer. Han er for øyeblikket på ferie, og VOL har foreløpig ikke lyktes i å få tak i han.