Nordland har, sammen med Troms og Finnmark, det høyeste sykefraværet i landet. Oslo har hatt størst økning av alle fylkene, men har fortsatt det laveste sykefraværet med 4,3 prosent.

Landet som helhet hadde et sykefravær på 5,2 prosent, en økning på 1,8 prosent. Til sammenlikning er økningen i Nordland 0,3 prosent fra samme kvartal i fjor.