Det bekrefter Forsvarsdepartementet til Andøyposten og VOL tirsdag morgen.

Lars Gjemble, seniorrådgiver i departementet, opplyser at Gram og Skjæran skal treffe ledelsen ved Andøya Space og baseledelsen ved Andøya flystasjon.

Fiskeri- og havbruksminister Bjørnar Skjæran. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen legger torsdag frem det reviderte statsbudsjettet, og det er knyttet spenning til om det kommer noen penger til Andøya da.