Tirsdag denne uken skrev VOL at det er en utfordrende situasjon ved Sortlands skoler og barnehager. Enkelte dager har sykefraværet vært oppe i nesten 50 prosent, og kommunalsjef Erik Strand betegnet situasjonen som veldig utfordrende.

Onsdag meldte også Øksnes kommune om liknende utfordringer.

– Det er for tiden stort sykefravær ved kommunens barnehager og skoler. En kombinasjon av korona og andre sesongbaserte virussykdommer medfører store bemanningsutfordringer ved våre enheter, skriver kommunen på sin hjemmeside.

I utgangspunktet vil barnehager og skoler holde åpent og gjennomføre sine oppdrag på ordinært vis, men samtidig er det hele tiden en avveining i forhold til sikker og forsvarlig drift, påpeker kommunen.

– Med dette som bakgrunn gjør vi foresatte oppmerksom på at det med kort varsel kan bli behov for å redusere drift ved enkelte av våre enheter innenfor barnehage- og skole dersom sykefraværet blir for høyt, opplyses det.

Mulige tiltak

Aktuelle tiltak Øksnes kommune lister opp kan være:

  • Redusert åpningstid innenfor barnehage.

  • Stenging av avdelinger innenfor barnehage.

  • Permittering av klasser ved kommunens skoler, hele eller deler av dagen.

Kommunen håper at denne situasjonen vil være over i løpet av få uker, og at man så snart som mulig kommer tilbake til normalen.

– Samtidig oppfordrer vi fremdeles til at de som har mulighet registrerer seg som vikarer. Dette vil være med på å avhjelpe situasjonen betraktelig, fastslår Øksnes kommune.