Høringen fra direktoratet gjelder et forslag til forbud mot omsetning og bruk av bly til utendørs skyting og fiske.

Saksansvarlig i Fiskarlaget, Maria Pettersvik Arvnes reagerer sterkt på høringens utforming, og har bedt direktoratet om avklaringer.

– Jeg har ikke før opplevd å få en så svakt opplyst høring, sier Arvnes.

Vil ha saken opplyst bedre

Norges Fiskarlag skriver i en melding på sine nettsider at de mener høringsnotatet både gir en mangelfull oversikt over hva som vil omfattes av forbudet, og hvilke konsekvenser dette vil få for fiskeriene.

– Vi har i vårt høringssvar til Miljødirektoratet bedt dem om å opplyse saken bedre og ber om å få vurdere å komme med ytterligere innspill når saken er bedre opplyst, sier Pettersvik Arvnes.

Hun har i prosessen vært i kontakt med flere forvaltningsledd og sier det er høyst uvanlig at det bes om innspill uten at saken er skikkelig opplyst fra høringsetaten.

Dette er saken

Høringen har forankring i EU og har i sin helhet kommet på engelsk, uten at dette er helt uvanlig.

Imidlertid er det i liten grad påvist sammenhenger mellom blyforbud og fiskeri, mener Fiskarlaget.

I lagets svar påpekes det at:

«Slik vi ser det gir høringsnotatet en mangelfull oversikt over både hva som vil omfattes av forbudet, og hvilke konsekvenser dette vil få for fiskeriene. Høringsnotatet gir inntrykk av at forslaget innebærer et forbud mot å bringe i omsetning, og mot bruk av fiskesøkker, sluker og blyliner som inneholder 1 % bly eller mer.

Vi forstår dette slik at fiskesøkker med bly til bruk på snøre/juksa, bly i bunntelne i garn, og bly til bruk notfiskeriene faller inn under denne beskrivelsen, og at forbudet skal tre i kraft senest innen fem år. Dersom dette medfører riktighet vil det få dramatiske konsekvenser for fiskerinæringa, både økonomisk og driftsmessig.»

Forventer utdyping

Maria Pettersvik Arvnes sier høringen skaper flere spørsmål enn avklaringer, noe hun ikke har opplevd tidligere.

– Vi har hatt kontakt med både Miljødirektoratet og Fiskeridirektoratet i saken. Vårt og fiskernes behov for avklaringer er ikke møtt, da er det vanskelig å spille tilbake godt beslutningsgrunnlag. Imidlertid har vi understreket at bly ikke ruster og har høy tetthet, noe som gjør det velegnet til å brukes som søkke. Vi forventer nå å få en skikkelig avklaring, sier hun.