Det går frem av en fersk rapport fra Nofima, som har sett på verdiskaping og ringvirkninger fra sjømatnæringen.

Ser vi på verdiskapingen fordelt på kommunene har Nofima slått sammen kjernevirksomhet og ringvirkninger. Da blir tabellen for kommunene i Lofoten og Vesterålen slik:

Hadsel: 2,21 milliarder

Øksnes: 1,34 milliarder

Vestvågøy: 1,16 milliarder

Sortland: 807 millioner

Vågan: 666 millioner

Bø: 454 millioner

Værøy: 454 millioner

Flakstad: 445 millioner

Moskenes: 297 millioner

Andøy: 285 millioner

Røst: 281 millioner

I oversikten over verdiskapning for kommunene i Nordland ligger Hadsel på topp. Øksnes kommune gjør det også bra og ligger på 4. plass. Foto: Nofima

Vesterålen slår Lofoten

Rapporten viser at det er fem fylker som står for nesten 90 prosent av all verdiskaping i norsk sjømatnæring. Størst av alle er Nordland som har over 20 milliarder i verdiskaping og ringvirkninger. De andre fylkene er Vestland, Troms og Finnmark, Møre og Romsdal og Trøndelag.

Verdiskapingen i sjømatnæringen økte med hele 31 prosent i fjor, og var på 76 milliarder kroner. Regnes ringvirkningene med var den totale verdiskapingen på 109 milliarder kroner. Det er spesielt havbrukssektoren som bidrar til de høye tallene.

Metoden Nofima benytter gjør et det er selskapenes postadresse som bestemmer hvilken kommune tallene knyttes til, ikke nødvendigvis hvor produksjonen foregår.

Når vi legger sammen tallene ser vi at verdiskapingen i fem kommuner i Vesterålen utgjør 5,2 milliarder kroner, mens de seks kommunene i Lofoten til sammen skaper verdier for 4,8 milliarder.

Hadsel står frem som den store oppdrettskommunen, mens Øksnes skaper store verdier gjennom de tradisjonelle fiskeriene, på samme måte som Vestvågøy i Lofoten.

Vestvågøy har større direkte verdiskaping enn Øksnes, som har betydelige lokale ringvirkninger av sine fiskerier.

1047 i Øksnes

For å dokumentere ringvirkningene av sjømatnæringen har Nofima beregnet antall sysselsatte i sjømatnæringen, direkte og indirekte.

Ingen kommuner i Nordland har flere sysselsatte i sjømatnæringen enn Vestvågøy, men Øksnes er like bak. Slik blir tallene for kommunene i Lofoten og Vesterålen:

Vestvågøy: 1099

Øksnes: 1047

Hadsel: 981

Vågan: 690

Sortland: 471

Flakstad: 412

Andøy: 390

Værøy: 374

Bø: 346

Røst: 311

Moskenes: 303

Totalt er det i Lofoten 3189 sysselsatte, mens det i Vesterålen er 3235.

Nordland fylke ligger øverst på tabellen for verdiskapning, med Vestland fylke rett bak.