De gode tallene som NHO legger frem skyldes først og fremst en solid økning i utenlandstrafikken som var 21 prosent høyere enn i mars 2022.

Tall brutt med på regionnivå viser at det er Tromsø og Lofoten som har hatt størst volumøkning i utenlandstrafikken sammenlignet med mars 2022, men Vesterålen viser også en svært positiv utvikling.

Det var 329 533 overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i mars 2023, er en økning på 16 133 overnattinger fra mars 2022. Dette innebærer en økning på 5 prosent, mens Norge totalt hadde en økning på 2 prosent.

Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 21 prosent i mars måned sammenlignet med fjoråret, mens Norge som helhet har hatt økning i utenlandstrafikken på 9 prosent.

Antall norske overnattinger på overnattingsbedriftene i Nord-Norge har gått ned med 2 prosent i mars sammenlignet med mars 2022, mens Norge totalt er på samme nivå som i 2022. Det har i årets første tre måneder vært 847 404 overnattinger i landsdelen, hvilket er 126 721 flere enn fjorårets antall. Dette er en økning på 18 prosent, på linje med resten av Norge.