Torsdag gikk det ut melding til de foresatte ved Myre skole, som sa at rektor samme dag hadde informert politiet om at han var kjent med at det skal ha blitt observert en trussel mot skolen på Snapchat.

Trusselen var rettet mot fredag 21. april, påpeker rektoren i meldingen til de foresatte.

– Politiet har gjort undersøkelser for å forsøke å avdekke hvorvidt det er reelle trusler, men har så langt ikke avdekket noe som bygger opp under at trusselen er reel. Skolen og politiet ønsker likevel å få gjort ytterligere undersøkelser/avklaringer knyttet til trusselmeldingen, og ber derfor om at dersom noen har sett en trussel mot Myre skole på sosiale medier den siste uken, så ta kontakt med politiets operasjonssentral på tlf. 02800, lyder meldingen.

Videre understreker rektoren at av hensyn til de pågående undersøkelsene, ønsker ikke politiet å gå nærmere inn på innholdet i den observerte meldingen, men er tydelig på at det ikke foreligger et trusselbilde mot skolen.

– Vi ønsker med bakgrunn i dette velkommen til en helt vanlig skoledag ved Myre skole fredag, avslutter rektor Hans André Hansen.

Kl. 19:20 torsdag sendte politiet ut pressemelding om saken som bekrefter innholdet i meldingen til de foresatte.

– Vi har hatt et godt samarbeid med kommunen og skolen, fastslår operasjonsleder Remi Johansen i politiet i pressemeldingen.