Prisen ble delt ut under landsmøtemiddagen til Den norske turforening (DNT).

– Han har også vært sentral i utviklingen av turlagets samfunnsaktørrolle gjennom reguleringsplanarbeid, annet offentlig planarbeid og ikke minst miljø- og landskapsvern, står det i begrunnelsen til juryen.

De siste 35 årene har Vestå hatt en sentral rolle for å planlegge, koordinere og markedsføre DNT Vesterålen. Han har produsert annonser og pressemeldinger siden 1988, og laget 32 utgaver av lokal kalender og turbøker, der bøkene alene har solgt over 15.000 eksemplarer.

– De siste 10 årene har han hatt ansvar for ideene bak, planlegging og gjennomføring av en rekke barne- og ungdomsprosjekt hvor man spesielt gjennom å bruke turlagets hytter formidler natur og kulturhistorie til barn og unge, skriver juryen.

Juryens begrunnelse:

 • Willy Westå tildeles DNTs hedersknapp for å ha viet sitt liv til DNT og turlaget han tilhører.

 • Gjennom 35 år har han hatt en sentral rolle for å planlegge, koordinere og markedsføre turlagets virksomhet.

 • Han har publisert flere tusen annonser og pressemeldinger til nære og fjerne media fra starten i 1988 til denne dag.

 • Willy Westå har vært en pådriver for turlagets formidling av lokal kulturhistorie gjennom blant annet 32 utgaver av lokal kalender og turbøker – bøkene har alene solgt over 15 000 eksemplarer.

 • De siste 10 årene har han hatt ansvar for ideene bak, planlegging og gjennomføring av en rekke barne- og ungdomsprosjekt hvor man spesielt gjennom å bruke turlagets hytter formidler natur og kulturhistorie til barn og unge.

 • Han er turleder og har ledet utallige turer for turlaget.

 • I 2023 er Willy nok en gang redaktør for en ny turbok

 • Denne boka er i stor grad en natur- og kulturhistorisk reise til området hytta ligger i, og er særlig myntet på skoleverket, barn og ungdom, som en lære- og opplevelsesbok.

 • De siste årene har han også sittet som DNTs representant i styret for FNF-Nordland.

 • Han har også vært sentral i utviklingen av turlagets samfunnsaktørrolle gjennom reguleringsplanarbeid, annet offentlig planarbeid og ikke minst miljø- og landskapsvern.

 • Vesterålen Turlag har ikke flere hederstegn å kunne gi til kandidaten, han har for lengst fått lagets høyest hengende heder.

 • DNT ønsker å takke han for den fantastiske innsatsen han har lagt ned disse 35 årene for Vesterålen Turlag og for DNT-felleskapet, og håper han fortsetter i 35 nye år.