2. juni trådde nye passregler i kraft fra Politidirektoratet. Hundrevis av norske statsborgere ville få oppgitt fødested som «ukjent» i passet. Personer som er født i land hvor opplysninger om fødested ikke kan verifiseres, ville ikke lenger få fødestedet opplyst i passet. Regelendringen gjelder 31 ulike land i Afrika, Asia og Europa.

Uriktig

19 år gamle Yasmin Abukar Hadafow har gått tre år på den videregående skolen i Hadsel. I hennes norske pass er fødestedet Jeddeh i Saudi-Arabia oppgitt. Når passet fornyes, blir det strøket.

– Hva tenker du om de nye retningslinjene?

– Jeg føler meg preget i og med at jeg allerede er norsk statsborger. En grundig bakgrunnssjekk er gjort, og dokumentasjonene mine er allerede godkjent av UDI da jeg søkte om oppholdstillatelse og senere statsborgerskap.

– Saudi-Arabia har to av muslimenes hellige byer, Mekka og Medina, og er en av de mest ettertraktede reisedestinasjoner. Det er strengt tatt veldig vanskelig å komme seg inn i Saudi-Arabia. Hvordan kan Norge mene at et land med så strenge krav, ikke har god nok dokumentasjon som kan godkjennes? undrer Hadafow.

Trekker tilbake

Etter Politidirektoratet mottok sterke reaksjoner rundt nye passregler, inviterte de til dialogmøte torsdag for å se på retningslinjene på nytt. Sammen med OMOD, Norsk-Somalisk informasjons senter, Verdens barn, adopsjonsforum og antirasistisk senter konkluderte de med å igjen endre retningslinjene. «Ukjent» fødested skal nå endres til fødeland om dokumentasjonen er tilstrekkelig.

– Politidirektoratet har derfor besluttet med umiddelbar virkning at når fødestedet ikke kan legges inn i folkeregisteret, og med det heller ikke i passet, skal fødestedet angis med fødeland, skriver Politidirektoratet.

Det skal likevel ikke tas forbehold om hva som står i tidligere pass når det skal fornyes. Videre skriver Politidirektoratet at det kommer flere passendringer 2017.

– Politidirektoratet vil arbeide videre med å vurdere om fødestedet angitt som fødeland er den beste løsningen på lang sikt.

– Stryk dem

Hadafow roser politiet for å ta tak i saken, men håper likevel retningslinjene strykes og at de finner en bedre løsning.

– For å få det norske passet har vi gått gjennom utallige prosesser. Blant annet har de testet dialekten for å bekrefte at man faktisk kommer fra den spesifikke plassen som er oppgitt. Er ikke dette godt nok?

– Som plaster på såret foreslår de heller å nevne landet jeg er født i to ganger i stedet for fødestedet. Jeg blir ikke helt fornøyd før vi er likestilt som alle andre.