En mann på 31 årfra Hadsel kommune har fått en bot på 8.000 kroner,  subsidiært 16 dager i fengselfor at han i mars i Hadsel kjørte bil, uten at han hadde gyldig førerkort.