Det er påvist ett tilfelle av kikhoste hos en elev vedSortland videregående skole.

Det skriver helse- og familiesjef i Sortland Sture Jacobsen i en pressemelding mandag.

- Det er igangsatt behandling av eleven. Flere med tilknytningtil den smittede eleven som også har symptomer på kikhoste, har fåttbehandling, sier kommuneoverlege Astrid Holm.

- Aldersgruppen som går på videregående skole er dårligbeskyttet mot kikhoste gjennom vaksine. Dette kan være årsaken til at kikhostedukker opp i denne aldersgruppen. De som i dag går i 10. klasse og yngre hargod beskyttelse mot sykdommen, sier Holm.

Kikhoste starter som regel med en lett forkjølelse, såkommer en kraftig hoste som ofte varer i flere uker.

- Elever som har hoste bes om å ta kontakt med sin fastlegefor prøvetaking og eventuelt igangsetting av behandling. Elever uten mulighettil å ta kontakt med fastlegen, bes om å kontakte helsesøster ved Sortlandvideregående skole, skriver Holm i pressmeldingen.