MarkedssjefKolbjørn Blix Dahle ved Andøya Rakettskytefelt opplyser at det hadde kommet inn14 søknader om sponsorstøtte da fristen gikk ut.

–Komiteen som har behandlet søknadene har bestått av Åge Fredriksen, Per ArneMikalsen og meg.

–Det kom inn mange gode søknader, og vi har som målsetting å særlig tilgodese desom driver med tiltak rettet mot barn og unge, opplyser Dahle.

Tre fikk støtte

ÅgeFredriksen og Per Arne Mikalsen sier at de valgte å dele ut tre bidrag i år.

– Viønsket at støttebeløpet ikke skulle bli for lite, og fant rom for å støtte tresøkere denne gangen. Neste år er det nye muligheter. Det er bare å legge segdet på minnet - og søke når den tid kommer, sier de to.

–Det er mange gode tilbud innen både idrett, fritid og kultur i Andøy, og dennegangen var det Andenes Skolekorps, Dverberg Skytterlag og Høkens skigruppe somfikk tildelt midler, sier Åge og Per Arne.

Lysløype og instrumenter

KolbjørnBlix Dahle sier Høkens skigruppe fikk tildelt 7.500 kroner til utbedringer avstolper og lysarmaturer med mer i lysløypa som gjennom vintersesongen samlermasse barn og ungdom fra store deler av øya til skikarusell.

–Andenes Skolekorps fikk tildelt 7.500 kroner til innkjøp av instrumenter ogannet materiell i forbindelse med jubileumsåret i år.

–Dverberg skytterlag har jobbet godt for å rekruttere barn og unge. De har fåtttildelt 2.500 kroner til innkjøp av ammunisjon, som de yngste deltakerne da vilfå gratis, opplyser han.

Setter stor pris på støtten

LederGlenn Nilsen i Høkens Skigruppe mottok gladnyheten forleden, og setter storpris på bidraget.

– Vi står midt oppi en oppgraderingsfase, og en goddel stolper må byttes ut. Arbeidet med å bytte armaturer er også i gang. Dettekoster penger, selv om det legges ned stor egeninnsats, så midlene vi har fåttfra ARS kommer svært godt med. Så tusen takk, sa Nilsen smilende.