Det går fram av 2016-regnskapet. Båten fisket for 35 millioner kroner og hadde en annen driftsinntekt på drøyt fem millioner kroner. Det ga en omsetning på 41,8 millioner kroner. Driften av båten ga et overskudd på 10,6 millioner, som ble til nær fem millioner kroner etter at finanskostnadene var betalt.

Havbør eier 34 meter lange «Vikanøy», som har rett til å fiske torsk, sei, hyse, sild og makrell.

Årets sesong er den tredje som nybåten «Vikanøy» gjennomfører for Havbør As.

– Båtskiftet har «satt seg». Nå går det veldig bra. Jeg skulle gjerne hatt en slik båt til, sier Jon-Edvard Johnsen til Vol.

Han sier at også 2017 blir et godt år for Havbør. I motsetning til fiskeindustribedriften han eier, tjener «Vikanøy» på at fiskeprisene er så høye.

– For tiden er vi i Finnmark og fisker levende torsk, som leveres i Nordvågen. Det tror jeg blir brukbart for oss, sier Johnsen.

Havbør As

Tall i millioner kroner20162015Endring i %
Omsetning41,832,229,8
Driftsresultat10,66,173,8
Resultat før skatt50,22400