I mars i fjor omkom en kvinne i 50-årene da bilen hun satt i traff et vogntog på E8 ved Hundbergan i Troms. En ung, kvinnelig vogntogsjåfør fra Sortland ble tiltalt for blant annet uaktsomt drap, og måtte møte i Nord-Troms tingrett i starten av mai. Nå foreligger dommen i saken.

Samfunnsstraff

Ifølge iTromsø frifinnes kvinnen for uaktsomt drap og legemsbeskadigelse, men drømmes til 30 timers samfunnsstraff for brudd på veitrafikklovens bestemmelser om aktpågivende og hensynsfull kjøring.

Hun mister også førerretten i to år, og må avlegge førerprøve på nytt for å kunne kjøre bil igjen.

Kvinnens forsvarer, Odd Robert Aksnes, sier til iTromsø at sortlandskvinnen er fornøyd med å ha blitt frifunnet for uaktsomt drap og legemsbeskadigelse, men at hun også er skuffet over å ha blitt dømt. Aksnes sier til avisa at saken har vært en stor belastning for kvinnen, og at de vil gjøre en vurdering av ankespørsmålet de neste dagene.

Tvil om årsaksforholdet

Ifølge Tromsø-avisa mente rettens flertall at sortlandskvinnen ut fra både kjøreforhold og egne kjøreferdigheter, holdt en for høy hastighet, og at dette i kombinasjon med kjøreforholdene gjorde at hun fikk sleng på hengeren og mistet kontrollen. Mindretallet mente ulykken var et uhell under vanskelige kjøreforhold.

Feildimensjonering av veien og ekstremt glatt føre gjør at retten mener det foreligger tvil om årsaksforholdet, og at dette må komme tiltalte til gode.

Selv om retten er kommet til at tiltalte var uaktsom, kan det ut fra det strenge kravet til bevis i straffesaker, ikke legge til grunn med tilstrekkelig grad av sikkerhet at ikke forhold som tiltalte ikke hersket over medvirket til at hun ikke klarte å rette opp hengeren, skriver retten ifølge iTromsø.

I dommen blir det også trukket fram at kvinnen var lærling på tidspunktet ulykken skjedde, og at hun fikk særdeles manglende oppfølging, og at noe av ansvaret derfor ligger hos lærlingbedriften.