Sortland Friidrettsklubb håper imidlertid på at Sortland kommune nå vil ta tak i resten av det 28 år gamle anlegget.

– Slik kan hele idrettsparken få det løftet den trenger, sier trener Lena Darén.

Banedekket er omsider ferdig renovert i idrettsparken på Sortland

Ny plan på trappene

Sortland kommune jobber nå med å erstatte kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2014-2017.

En ny plan skal etter planen vedtas i formannskapet og kommunestyret i januar og februar neste år.

Lekkasje i servicebygget

Darén og Sortland Friidrettsklubb ønsker i den forbindelse å foreslå konkrete tiltak som kan bedre idrettsfeltet i denne perioden, blant annet renovering og utbygging av servicebygget, som skal ha hatt en lekkasje fra taket.

– Servicebygget er slitt og lider av manglende vedlikehold. Vi synes også at servicebygget har merkelige romløsninger, noe som gjør at man ikke får benyttet seg optimalt av bygget. Kjøkkenet er for lite, og det mangler kafélokale, påpeker Darén.

Tuftepark

Klubben ønsker også at idrettsparken skal få belysning, slik at medlemmene også kan trene der på ettermiddags- og kveldstid utover høsten.

Videre ønsker klubben seg et gjerde rundt løpebanen, for å hindre publikum i å forstyrre utøverne, samt en innbytterbenk med tak i tilfelle dårlig vær.

En annen drøm er å få en såkalt Tuftepark til anlegget. En Tuftepark består av utendørs treningsapparater som kan brukes av allmennheten.

– Det er jo en kjent sak at Sortland har sprengt kapasitet på idrettshaller. Bedre og flere treningsfaciliteter utendørs kan bidra til å løse noe av kapasitetsproblemene. Tufteparken vil være tilgjengelig for hele Sortlands befolkning og således bidra til bedre folkehelse i vår kommune.