Svend Harald Borgos tar opp saken på nytt. Han har mange ganger vært i kontakt med flere ordfører rundt problematikken.

Han viser til en episode under en orkan i 2015 da de manglet fasttelefon, internett og mobiltelefon, noe han betegner som brudd på "nasjonal sikkerhet".

Per i dag har ikke sørsiden av Skogsøya regulær dekning på mobiltelefon eller internett.

Borgos viser til at i Bø er det et spleiselag mellom Telenor og kommunen for å bedre dekningen.

- Er dette noe å tenke på for Øksnes, spør han. Og ønsker en politisk avgjørelse for hva som må skje for å ordne opp i problemet.