Gründere, reiselivsaktører, ungdommer, og andre i næringslivet i Vesterålen samles i neste uke for å diskutere framtidas reiseliv og muligheter i regionen. Og nettopp region er et viktig stikkord her, for arrangøren av konferansen, NHO reiseliv, mener at samarbeid, på tvers av næringer, aktiviteter og kommunegrenser, er viktig om vi skal lykkes.

– Vi ønsker et kunnskapsbasert reiseliv, sier Torgeir Larsen.

Han er leder av lokallaget i Vesterålen, og jobber til vanlig på Myre kysthotell. Der ser han hvor viktig Myre havn er for gjestene, og hvordan de vil se aktiviteten og høre om historien i havna.

– Denne konferansen er altså ikke bare for reiselivsnæringa, sier han.

Samhandling

Kunnskap, samarbeid, bærekraft, samhandling og kvalitet er viktige stikkord i foredragene og workshopene på konferansen. Blant annet ser de til reiselivsnæringa på Senja, som de mener har tatt et langt steg når det kommer til å være gode ambassadører for hverandre.

– Jeg tror jo at man har tenkt samhandling lenge i Vesterålen også, men det er flott å fokusere på at man må gjøre mer av dette, sier Svein Spjelkavik. Han skal være konferansier på konferansen.

– Dette er en super mulighet til å få til et ordentlig nettverksmøte. Det er et veldig godt lag NHO Reiseliv har satt sammen, fortsetter han.

Hele tiden er fokuset på det som fremmer utvikling i reiselivet, og de mener at ungdom spiller en viktig rolle her. Derfor har de invitert de videregående skolene til å delta.

– Vi ønsker å gi dem en opplevelse av at dette er en næring i vekst. Vi er helt avhengig av at ungdommer fra Nord-Norge ønsker å jobbe i reiselivsnæringa i framtida, sier Larsen.

Rekruttere de unge

Konferansedeltakerne settes i fokus, blant annet gjennom en totimers workshop mot slutten av dagen. Der får folk mulighet til å diskutere sine ideer med andre. Målet er at det skal resultere i konkrete prosjekter som næringslivet kan samarbeide om.

– Her kan man finne noen å samarbeide med, eller man kan få innspill til om det er en god idé eller ikke. I tillegg er det en god måte å få markedsført sine ideer, sier Larsen.

Mellom slagene blir det matservering, selvsagt med lokale råvarer fra Vesterålen, samt kulturinnslag. Ett av dem er en video om Vesterålen, laget av den unge øksnesværingen Mathias Haughom.

– Dette er et eksempel på en av måtene man kan bruke de unge i reiselivet. Det er mange måter å jobbe med turisme på, og her har vi samarbeidet med en fra medielinja på Stokmarknes, sier Tore Willassen, som sitter i styret i NHO reiseliv Vesterålen.