Et forslag fra Idrettsrådet i Øksnes i fjor høst, har nå resultert i en ny pris i Øksnes. 5. oktober skal Ildsjelprisen deles ut for første gang.

– Det er et tiltak for å synliggjøre den store frivillige innsatsen som enkeltpersoner gjør i lag og foreninger. Ofte er denne innsatsen nokså usynlig selv om den gjerne er helt avgjørende for virksomhetenes aktivitet. Kandidater til prisen vil man finne både innen idrett, sang, musikk, teater, kulturvern og i bygdelag og foreninger. Prisen skal nødvendigvis ikke å være for lang og tro tjeneste. Ildsjelprisen bør knyttes til aktiviteter i løpet av de siste årene, og vil være en årlig pris som deles ut, forteller kulturkontoret på kommunens hjemmesider.

Juryen består av lederne for HUSK, Eldrerådet, Idrettsrådet, Ungdomsårdet, Frivillighetssentralen og enhetsleder for kultur og fritid. Juryformann er Robin Lillejord.

De ber nå lag, foreninger og enkeltpersoner i Øksnes om å sende inn sine forslag til kandidater til kommunens postmottak, sammen med en begrunnelse, innen 28. september.

– Utdeling av prisen vil skje torsdag 5. oktober i forbindelse med arrangementet «Tenketank idrett og friluftsliv» i Øksnes.