Andøya er ett av få steder i verden som er svært velegnet for oppskyting av små og mellomstore satellitter.

Flere av de største selskapene i verden som driver med kommunikasjonssatellitter er nå i dialog med Andøya Space Center om etablering av en slik base på Andøya.

Hør hva ASC-direktør Odd Roger Enoksen sier om prosjektene i vår videoreportasje.