– Kleiva lever videre, sier en fornøyd rektor Rune Lødemel ved Sortland videregående skole.

– Turbulent historie

Bakgrunnen var fylkesråd for utdanning Hild Marit Olsen (Ap) sitt besøk på Kleiva-avdelingen tirsdag formiddag, der hun kom med gode nyheter til skolens elever og ansatte.

– Fremtiden til naturbruksutdanningen på Kleiva har gått fra å være på prøvetid til å bli friskmeldt.

Det forrige fylkestinget stemte for fylkesrådets innstilling om å legge ned skolegårdsbruket på Kleiva. 13. mai 2015 ble det imidlertid klart at fylkesrådet hadde snudd i nedleggelsen.

– Det er ikke tvil om at det har vært en turbulent historie knyttet til Kleiva siste årene, når skolen har vært nedleggelsestruet. Det har vært krevende prosess både for ansatte og elever på Kleiva og for oss politikere. Høsten 2014 ble det vedtatt at Kleiva skulle legges ned, og det var relativt dramatisk, sier Olsen.

2016 vedtok fylkestinget at de skulle videreføre Kleiva.

– Men vi stilte med vilkår og krav om omstilling og effektivisering. Det var for få elever for noen år siden, og drifta var for kostbar. Man tenkte derfor at det var nok med ei naturbruksutdanning i Nordland. Vi ga likevel Kleiva en sjanse til, legger hun til.

Kan utvikle seg videre

Fylkeskommunen bevilget i tilknytning til dette penger til en melkerobot og et omdømme- og rekrutteringsprosjekt. Det samme et budsjettvedtaket på å kutte seks millioner, som har ligget i den nåværende økonomiplanen.

– Skolen har innfridd betingelsene vi ga i 2016. Roboten på plass, og elevene strømmer til skolen. Og nå har jeg fått med meg fylkesrådet på å friskmelde skolen. Det vil si at vi nuller ut nedtrekksbeløpet på seks millioner kroner i budsjettet og satser videre på skolen, sier Olsen.

Bjørkmo: – Fantastisk

Sortlandsordfører Tove Mette Bjørkmo kjempet hardt for å bevare skolen da den var sterkt truet med nedleggelse.

– Jeg satt i fylkesrådet og det var en hard og tøff kamp, spesielt for meg. Jeg kunne bidra med kunnskap om skolen, siden jeg har jobbet her i ti år og kjenner Kleiva godt, og det er et sted i hjertet mitt, sier Bjørkmo.

– Så når Hild Marit nå kommer og sier at skolen er friskmeldt, er det fantastisk. Nå diskuterer vi ikke lenger nedleggelse, men kan satse videre.

– Viktig dag i skolens historie

Rektor Lødemel påpekte viktigheten av å bevare skolen, og at det ikke er noen naturbruksskoler i Sør-Troms, slik at rekrutteringsgrunnlaget går utover Nordland fylke.

– Det er et viktig signal for oss ansatte, for elevene og for lokalsamfunnet at fylkeskommunen satser på oss. Vi må bare takke for budskapet. Det som har skjedd i dag er et viktig punkt i skolens historie – at det fra høyeste hold i fylkeskommunen signaliseres at det skal satses på en tung naturbruksskole på Kleiva.

Håper på fiske- og fangstilbud på Myre

Rektorens neste drøm er å få et fiske- og fangstilbud i Øksnes. Skolen har allerede en søknad inne.

– Vi ønsker å få opp Vg2 Fiske og fangst, en fagbrevutdanning, i Øksnes. Vi håper på oppstart allerede neste skoleår. Vi har Vg1 her på Kleiva i år, men nå ønsker vi at de får mulighet til å søke Vg2. Da vil skolen også ha Vg2-tilbud innen alle våre tre naturbrukslinjer, landbruk, akvakultur og fiskeri, sier Lødemel.

Han sier fylkeskommunen ikke trenger å investere tungt i materiell om linja blir godkjent.

– Vi har allerede et samarbeid med næringa når det gjelder opplæring. I likhet med akvakulturlinja har vi gode avtaler til næring.

Avgjøres i desember

– Jeg er veldig glad elvene er interessert i de fagene som handler om hva vi i regionen skal leve av. Det er ingenting jeg vil mer, enn å lykkes med utdanningen som trengs for å skaffe kompetanse til disse næringene. Øksnes er kjemperå på å tilby læreplass, sier fylkesråd Olsen.

Hun kan imidlertid ikke gi et ja eller nei foreløpig.

– Saken blir ikke avgjort før den kommer opp i Fylkestinget i desember. Jeg har ikke en gang sett søknaden ennå.

Vil oppgradere internatet

Fylkesråden har allerede bestemt seg for å ruste opp hybelhuset og kantinehuset på Kleiva.

– Eiendomsavdeling i fylket har gått i gang med arbeidet om utredning av omfanget av det som må skje her, i tilknytning til økonomi- og budsjettarbeidet vi holder på med nå. Jeg har foreslått midler til arbeidet, men en beregning for behovet må vi ta med videre i budsjettarbeidet før vi kan tallfeste dette.

– Hvordan er tilstanden på hybelhuset og kantinerommet, rektor Lødemel?

– Det er kjærkomment å få midler til opprusting. Rommet ble bygd i 1954 og var nok moderne da, men nå er det på høy tid med en ny standard. Selve rommene og miljøet er hyggelig, men klokka har gått fra internatet. Å få rustet opp sanitæranlegget er spesielt prekært, sier han.

– Kan skremme vekk elever

Også avdelingsleder Nils Ragnar Skjørholm understreket viktigheten av å ruste opp hybelhuset og kantinerommet.

– Det er langt mellom naturbruksskolene. Vi kan få færre søkere fra kommunene langt unna skolen om vi ikke ruster opp. Om de må bo kummerlig, velger de heller en annen linje. Det må være attraktivt å bo her for at valget skal bli enklere, sa han.