- De som jobber i politiet skal ta seg denne type oppdrag. Det er ikke brannvesenet som skal ivareta og håndtere farlige personer, sier Nordkil til VOL.

Spesialkompetanse - Dersom politiet ikke kan hjelpe folk i nød, må kommunen ta ansvar og stille opp Bø-ordfører Sture Pedersen tror at den såkalte Plivo-ordningen, som innebærer at brann- og ambulanse kan rykke ut til aksjoner der politiet ikke har kapasitet, kan bli stadig mer aktuelt å bruke i fremtiden.

Nordkil understreker at fordi politiet har spesialkompetanse til å ta seg av uhåndterlige personer, er det ikke forsvarlig at andre skal påta seg politiets oppgaver uten tilstrekkelig trening.

- Når det gjelder PLIVO får brannmannskapene en viss form for trening, men den kan ikke sammenlignes med politets opplæring, sier han

- Men hvorfor finnes da PLIVO-ordningen dersom den aldri brukes? Er det bare en sovepute?

- PLIVO har foreløpig blitt brukt mest i forbindelse med øvelser der etatene samhandler med hverandre og bestemmer hvem som gjør hva. Slik jeg ser det, uten at jeg har inngående kjennskap til alle detaljene, handler PLIVO-ordningen om samhandling og samarbeid mellom etatene, sier han.

- Skal utgjøre forskjell

Når det gjelder situasjonen på Melbu, er ikke Nordkil enig med ordfører Sture Pedersen i at en brannbil og uniformerte brannmenn i seg selv kunne hatt en preventiv effekt og roet ned bråkmakeren.

- Man vet ikke om en slik person er i stand til å utøve vold. Dersom vedkommende er det, er det viktig at brannmannskapet er beskyttet og har tilstrekkelig verneutstyr. Det er i slike situasjoner at en politipatrulje skal utgjøre en forskjell. Brannvesenet har ikke riktig kompetanse til løse voldelige situasjoner, sier han.

- Ikke godt nok

Lokallagslederen har forståelse for at familien på Melbu opplevde situasjon den som svært ubehagelig.

- Det forstår jeg godt. Og det er absolutt ikke godt nok at politiet ikke kunne bidra akkurat da. Målet er å være såpass nære at vi kan rykke ut, med nødvendige ressurser og mannskap og være så tidlig på stedet at vi faktisk kan gjøre noe, sier Geir Nordkil.