Solvik-Olsen starter sin turné 19. april og skal starte på Brønnøysund Lufthavn. Turen går så videre derfra til Andøy.

Der skal han delta på et møte hos Andenes Havn der temaene blant annet omfatter havnevirksomheten, videre drift av flyplassen, kommunal omstillingsstrategi og Andøya Space Center.

I tillegg til besøket i Andøy og Brønnøysund skal Solvik Olsen til Bodø Lufthavn og se på utviklingsprosjektet "Ny by – ny flyplass", i tillegg til å besøke Widerøe.