Det er foreningen Lykkelige barn som står bak leiren etter å ha fått et initiativ fra et medlem i Vesterålen.

I hovedsak er det ungdom fra Østlandet som er påmeldt, men det er også barn fra Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge. Et par vesterålinger er også påmeldt leiren.

Ikke skoleflink

-Et evnerikt barn er ikke det samme som et barn som er flink på skolen, selv om de kan være det også. Evnerike barn har gjerne gode akademiske forutsetninger, men kan også ha evner på andre områder, som musikk og idrett, sier Bjørn Fredriksen i foreningen. Den ble startet i 2007 og er en landsdekkende organisasjon.

Fredriksen sier at nesten 350 familier er med i familienettverket. Om ei drøy holder foreningen en familieleir i Grimstad.

Vanlig leir

Deltakerne på leiren skal blant annet ut å kjøre RIB, de skal besøke Romskipet Aurora på Andenes og de skal ha mye sosialt samsvar.

-Det er stort behov for slike leire. Vi måtte stanse påmeldingen svært kort tid etter at vi hadde lagt den ut, sier Fredriksen.

Han peker på det sosiale som det viktigste med leiren. Evnerike barn har ofte en del utfordringer og er for eksempel overrepresentert i statistikken hos barne- og ungdomspsykiatrien, faller ofte fra i den videregående skolen  og kan få sosio-emosjonelle problemer i hverdagen. Fredriksen sier at dette er en utfordring det har vært snakket lite om i Norge. Det gjør at disse barnas utfordringer ikke blir sett i skole- og nærmiljøet.

-På våre leire får ungdommen et fristed der de kan være seg selv. Derfor ble leiren raskt fulltegnet selv om den ble lagt til en mindre by i Nord-Norge, sier Fredriksen.