Mandag morgen fikk Hadsel kommune brev om at Fylkesmannen i Nordland har konkludert med at vedtaktet om ny skolebruksplan i Hadsel var lovlig fattet.

«Fylkesmannen i Nordland har kommet frem til at de berørte partene har fått tilstrekkelig medvirkning i planprosessen. Kommunestyrets vedtak om endringer i skolestrukturen, sak PS 113/2016, er gyldig.», heter det i brevet.

Det var Bladet Vesterålen som omtalte saken først.

Den nye skolebruksplanen ble vedtatt i desember i fjor og det var Geir Jørgensen i Rødt Hadsel, Camilla Skog Rodal i Fremskrittspartiet samt Renathe Johnsen i Venstre som krevde lovlighetskontroll.

I februar la kommunen frem sin lovlighetskontroll. I den frikjente de seg selv. I dag viser det seg at Fylkesmannen er enig i det.

I korte trekk sier brevet at vedtaket gjort 15. desember i fjor var lovlig fattet. Det sier også at alle parter er blitt hørt og det slås fast at påstandene i klagen ikke var riktig. Dette gjelder blant annet påstanden om at Skolenes Landsforbund og Utdanningsforbundet hadde blitt forskjellsbehandlet i saken.

Rådmann Ola Morten Teigen er glad for vedtaket.

– Jeg er veldig glad. Vedtaket fører til at et par av de sentrale fagfolka som har jobbet med saken nå blir renvaska. Vedtaket fra Fylkesmannen slår fast at det har vært en lovlig og god prosess.

For Teigen har det vært belastende å se ansatte få gjennomgå i prosessen.

– Jeg synes det har vært trist å se hvordan enkelte direkte og indirekte blir omtalt som at de ikke aner hva de driver med. Dette er solide fagfolk med faglig integritet. Som sjefen deres, har det vært vanskelig å se på dem bli behandlet slik.

Dette er plan A, B og C for Sandnes Montessoriskole: – Vi har planene klare! Leie skolen, leie lokale nært skolen eller leie et annet lokale i Sandnes-området. Det er planene til Sandnes Montessoriskole. I tillegg må Utdanningsdirektoratet overtales til rask behandling. – Fokusskifte

Teigen sier han nå håper på et fokusskifte.

– Jeg håper at dette blir den endelige sluttstreken for kampen om vedtaket. Jeg håper alle nå heller kan fokusere på hvordan vi kan gjøre dette til en best mulig skolestart høsten 2017 for elevene i kommunen. Det har vært mitt fokus til nå og det er det vi kommer til å fortsette å jobbe med frem mot skolestart.

Fungerende rådmann Tommy Løveng Hansen: - Kan vi restarte prosessen? Fungerende rådmann for dagen, Tommy Løveng Hansen, manet til en restart av prosessen under sitt innlegg i orienteringen om prosessen rundt Sandnes skole og flytting av elever. Kritikk

I vedtaket fra Fylkesmannen kommer det frem noe kritikk. Fylkesmannen påpeker at det burde vært gitt mulighet til medvirkning på et tidligere tidspunkt, men at dette ikke hadde noe å si for det endelige utfallet av saken.

– På det punktet ventet jeg meg kanskje noe skarpere kritikk. Fylkesmannens vedtak viser imidlertid til at det ikke hadde noe å si for det endelige utfallet i saken.