Det bekrefter foreldrene Ole Kristoffersen og Håkon Østgård overfor VOL denne uka. Denne uka var det forøvrig tillyst møte først mellom foreldre til neste års 8. og 9. klassetrinn ved Sandnes skole, og deretter mellom elevrådet på Sandnes skole og elevrådet fra Stokmarknes skole for å legge til rette for at elevene ved de to skolene skulle kunne bli kjent med hverandre, og at elevene skulle kunne få snakke sammen om den endringen som Hadsel kommune planlegger å gjennomføre.

Ville være med

Møtet som var planlagt mellom elevene fra Sandnes og Stokmarknes ble langt fra gjennomført etter planen.

– Det var interesserte foreldre som ønsket å være tilhørere på møtet mellom elevene og rektor, får avisen opplyst.

Rektor Odd Einar Sørensen skal ha nektet foreldrene dette. Fra foreldrenes side understrekes det at det ikke var elevrådsmøtet de ville være med på, og ble nektet. Saken gjelder møtet mellom hele sjuende og åttende klasse og elevrådet fra Stokmarknes, som foreldrene ville være med på.

Hemmelig møte?

– Det ble en tilspisset situasjon, hvor vi opplever at rektor har nektet foreldrene å være med på det som vi da oppfatter som  et hemmelig møte, opplyser forelder Håkon Østgård.

– Situasjonen ble så tilspisset at vi ringte politiet for å få råd. De kontaktet på sin side oppvekstsjefen for å få den siden av saken. I mellomtiden tok vi foreldrene våre barn hjem fra skolen, opplyses det til VOL.

Beskrivelsen av hendelsen bekreftes av forelder Ole Kristoffersen, som var med fra foreldresiden.

– Vi syntes det var på sin plass at et par foreldrekontakter kunne være tilhørere på møtet. Da det ikke ble tillatt valgte vi å kontakte foreldrene til elevene for å foreslå å ta elevene ut av skolen. Etter at det var godkjent av foreldrene ble altså de omtalte elevene hentet ut av skolen, bekrefter Kristoffersen.

– Hva synes du om det som skjedde?

– Jeg synes det var uheldig og unødvendig. Etter vår mening la rektor opp til et høyt konfliktnivå, sier Kristoffersen.

Kan avvise

Ifølge Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) har rektor anledning gjennom en helhetsvurddering å avvise foreldrekontakter som ønsker å være tilstede i et klasserom på skolen. Det er ifølge FUG ikke regulert verken i lov eller forskrifter om foreldre har rett til å være til stede i undervisningen.

VOL har bedt både rektor Odd Einar Sørensen, oppvekstsjef Torbjørn Lappegard og rådmann Ola Morten Teigen om å kommentere hendelsen. Det er rådmannen som på vegne av Hadsel kommune kommenterer saken.

– Det er ikke alt ved denne saken jeg kan, eller ønsker å kommentere. Men et par ting er viktig å understreke. Det ene er at kommunens viktigste mål å sikre en så god skolestart i 2017 som mulig. Dagens møte mellom elevrådsrepresentantene var gjort for å sikre elevene deres lovbestemte rett til medvirkning, og til å bli hørt. Det bekymrer meg når elever avskjæres fra sin rett til medvirkning, sier rådmannen, og viser til elevene som ble hentet ut av skolen.

– Jeg vil også vise til at vedtaket om å flytte elevtrinn er lovlig gjort den 15. desember i fjor. Fylkesmannen kan sette foten ned, men vi har ikke fått signaler om at det vil skje, sier rådmannen.

Ungdom til ungdom

– Hadde det ikke vært smidigst av rektor å la foreldrerepresentantene får være bisittere under dagens møte, siden de ønsket å få være til stede?

– Foreldrene har hatt, og har mulighet til å få si sin mening. I dette møtet var det viktig at elevene skulle få møtes og diskutere seg imellom. Det var kun elever med plass i elevrådet som skulle møtes, sammen med voksne representanter fra Sandnes og Stokmarknes skoler. De voksnes roller skulle være tilbaketrukket, og handle om å svare på spørsmål de ble stilt, forklarer rådmannen som grunn til at rektoren ikke ville tillate foreldre å være til stede.

– Vil rådmann og oppvekstsjef gå i dialog med foreldrene for å rense lufta etter dagens uheldige hendelse?– Ja, vi er åpne for nær sagt all form for dialog, når som helst for å få ned konfliktnivået, sier rådmannen.

Foreldrene ved skolen på Sandnes opplyser til VOL at de samles tirsdag kveld for å gjennomgå hendelsen i dag. De gir overfor avisen uttrykk for at tillitskrisen overfor rektor er dyp. – Dette er en sak som ikke burde handle om juss, men om foreldrenes positive vilje og interesse til å engasjere seg for skolehverdagen. Vi føler initiativet vårt blir ødelagt, oppgis det fra foreldrene.