Hans Egedesgate 7 (Gnr 57, bnr 27) er solgt for kr 1.950.000 fra Edmar Schaug-Pettersen og Laila Irene Normann Schaug-Pettersen til Anders Lian Fagerli og Emilie Jonassen Pedersen (31.03.2017)

Andel av Gnr 20, bnr 8 er overdradd for kr 34.000 fra Inge Rasmus Groote til Sissel Gerd Dahl-Hansen og Bjørn Åge Johannessen (31.03.2017)

Einars vei 5 (Gnr 42, bnr 202) er solgt for kr 600.000 fra Odd Petter Ottesen til Kitty Kristensen (03.04.2017)

Andel av Gnr 23, bnr 52 er overdradd fra Ari Sakari Moilanen til Marika Hannele Moilanen (05.04.2017)

Gnr 60, bnr 360 er solgt for kr 25.000 fra Geir Olav Bringsli til Line-Marlen Bjarnesen og Lars-Erik Kjesbu (05.04.2017)

Johannes Dahls gate 21 B (Gnr 58, bnr 23) er overdradd fra Gunnar Larsen til Line Aanes og Ronny Larsen (05.04.2017)

Gnr 31, bnr 1, fnr 15 er overdradd til Andmyran Vindpark as (06.04.2017)

Overdragelsen omfatter også Gnr 31, bnr 1, fnr 16

Overdragelsen omfatter også Gnr 31, bnr 1, fnr 17

Gnr 31, bnr 33, fnr 1 er overdradd til Andmyran Vindpark as (06.04.2017)

Gnr 9, bnr 85 er solgt for kr 700.000 fra Kjell Roald Karlsen og Tore Karlsen til Behrens Karl Byggmester as (19.04.2017)

Fridtjof Nansensgate 92 (Gnr 42, bnr 325) er solgt for kr 850.000 fra Nina Johanne Vangen Thomassen, Kurt Arne Vangen, Ole Bernhardt Vangen og Sigmund Einar Vangen til Perly Eva Nordvang og Tor Arne Nordvang (19.04.2017)

Andel av Gnr 22, bnr 18 er overdradd for kr 30.000 fra Greta Helene Larsen, Ole Johnny Larsen og Birgith Solveig Næss til Inger-Lise Larsen (21.04.2017)

Gnr 13, bnr 27 er overdradd fra Angel H Elvik til Maria Henriette Elvik (20.04.2017)

Overdragelsen omfatter også Gnr 13, bnr 33

Gnr 13, bnr 27 er overdradd fra Maria Henriette Elvik til Asbjørn Harald Elvik, Hans Kristian Elvik, Randi Elvik, Øystein Elvik og Hedvig Maria Elvik-Pedersen (20.04.2017)

Overdragelsen omfatter også Gnr 13, bnr 33

Andel av Gnr 13, bnr 27 er overdradd fra Asbjørn Harald Elvik til Marit Elvik (20.04.2017)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 13, bnr 33

Andel av Gnr 13, bnr 27 er overdradd for kr 100.000 fra Marit Elvik, Randi Elvik, Øystein Elvik og Hedvig Maria Elvik-Pedersen til Hans Kristian Elvik (20.04.2017)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 13, bnr 33

Gnr 31, bnr 1, fnr 14 er overdradd til Andøya Space Center as (24.04.2017)

Gnr 20, bnr 82 er solgt for kr 200.000 fra Mai-Karin Høynes Sælø, Marianne Herlaug Andreassen, Astrid Dagmar Jakobsen, June Marita Jakobsen og Helen Annie Rasmussen til Stian Andersen (24.04.2017)

Gnr 62, bnr 86 er overdradd fra Anna Johansen til Arvid Julian Johansen og Fredd-Kåre Johansen (26.04.2017)

Kilde: Statens kartverk