- Vi mener pasientene har blitt mer kasteballer i systemet. I alle fall de eldre. De blir skrevet ut tidligere og får en oppstykket behandling. Det er nok ikke noe med hensikt, sa Celius.

Hun gikk også inn på psykiatri.

- Det har vært en nedbygging i psykiatritilbudet. Kommunene har ikke økonomi til å kompensere for dette. Det må kjøpes inn privat og det er kostbart og påvirker helse- og omsorgsbudsjettene i kommunene.

Hun hevdet det at sykehuset forespeiler pasienter en tjeneste i kommunene som de ikke kan gi.

- Dette skaper konflikter med pårørende. Vet de nok på sykehusene hva som finnes i de forskjellige kommunene, spurte hun.

Hun avsluttet med følgende

- Så lenge det ensidig er sykehuslegen som definerer når en pasient er utskrivningsklar er det vanskelig å opptre som likeverdige parter for kommunen, sa Celius.

Vesterålskommunene møter Nordlandssykehuset: – Håper vi blir tatt på alvor med våre bekymringer Fredag møtes politisk og administrativ ledelse i vesterålskommunene og ledelsen i Nordlandssykehuset på Sortland. Målet er å skape en bedre dialog. Enig i alt - nesten

Steinar Pleym Pedersen, leder for samhandlingsavdelingen ved Nordlandssykehuset, har jobbet med samarbeidsreformen i en årrekke.

- Jeg er enig med deg i det du sier. Det er et godt utgangspunkt. Jeg er ikke enig med deg i alt. For hvem andre enn en spesialist kan si at en pasient er utskrivningsklar. Det er ikke samhandlingsreformen som sier dette, men loven.

Han påpekte videre at Vesterålen var blant de beste i klassen på å ta imot utskrivningsklare pasienter. Videre gikk han inn på at samhandlingen fungerer godt.

- Jeg har ingen avvik som sier vi ikke er på god vei. Det fungerer godt og kommunene gjør en god jobb, sa han.

- Vi vet at samarbeidet har svakheter Divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Svein Lie, har forståelse for at Bø kommune opplever frustrasjon i forbindelse den sprengte kapasiteten på Bøheimen. - Fortsetter

- Jeg liker å komme hit. Møtene er gode og diskusjonene gode. Sammen skal vi komme i mål.

Marion Celius kom så med en replikk.

- Jeg er enig i at det må være sykehuslegen som definerer når en pasient er utskrivningsklar. Vi må likevel kunne snakke sammen om at grensene for når man vurderer en pasient som utskrivningsklar, stadig forflyttes. Her må vi passe på at det ikke går så fort, at det går ut over pasientsikkerheten.

- Tar diskusjonen videre

Pleym Pedersen repliserte at han gjerne tar diskusjonen videre.

- Det er noen detaljer som styrer dette og det er ikke alt dere sier som er like presist. Dere sier at sykehuset skriver ut pasientene. Om noen sykehus gjør det, så vil jeg ha avvik på det. Kommunene skal få melding om innskrivelse om de skal videre til kommunen etterpå. Når pasienten betegnes som utskrivningsklar gis det beskjed til kommunen. Når kommunen gir klarsignal, skal pasienten sendes ut til kommunen. Det som er viktig å få frem da er at om kommunen ikke er klar, vil man da må betale for de liggedøgnene som kommer etter at pasienten er utskrivningsklar.

Han lovet så å se på dette med utskriving i helgene.

- Det står ingen plass at pasienten ikke kan skrives ut i helgene, men kun om kommunene sier ja.

Videre skal partene også samles i mai for å diskutere videre.

- Vi skal jobbe videre sammen med god dialog mellom partene, sa Pleym Pedersen.

Direktør i NLSH Paul Martin Strand sa så.

- Om det er slik at dere mottar pasienter som har så store behov at dere ikke kan håndtere de, skal det komme avviksmeldig på dette. Da gjør ikke vi jobben vår. MEN, om en pasient er utskrivningsklar og dere ikke kan ta imot, blir dere påført en kostnad.