Fylkesmannen kritisk til skjellgraving ved verneområde

Havelle er blant fugleartene som holder til i området ved Risøysundet naturreservat.