Det sier ordføreren i Andøy etter at det nå er kjent at Senterpartiet sammen med Venstre og Kristelig Folkeparti vil fremme et dokument 8-forslag med krav om ny gjennomgang av Andøya flystasjon-vedtaket. Samtidig har Arbeiderpartiet signalisert at de vil legge frem et eget forslag.

– Jeg skulle helst sett at partiene hadde samlet seg bak ett forslag. Men samtidig forstår jeg at Ap ønsker å legge frem et eget forslag, de ønsker kanskje en litt annen vinkling og tilnærming til saken, sier Solsvik.

– Men, faktum er at dette betyr at flertallet i Stortinget ønsker en ny vurdering av Andøya-vedtaket. Det må regjeringen ta innover seg med stort alvor, og forholde seg til.

Må beholde Andøya

Solsvik mener at det at de krever en ny gjennomgang av Andøya-vedtaket er helt på sin plass, både ut fra det som er fremkommet om økonomien i Evenes-prosjektet, men forsvarsfaglig enda mer betimelig.

– Da tenker jeg på den spente sikkerhetspolitiske situasjonen i verden, som det stortingsnedsatte ekspertutvalget i sin rapport betegnet som en ny normalsituasjon. I den rådende situasjonen mener jeg og mange forsvarseksperter det er helt uforsvarlig å legge ned Andøya.

– Ekspertutvalget som Stortinget nedsatte konkluderte da også med at Andøya flystasjon må inngå i strukturen videre, fordi man trenger denne basen operativt, beredskapsmessig og strategisk.

– Trenger flere baser i nord

– Forsvarseksperter både innenlands og hos våre allierte påpeker også at en desentralisert struktur er det eneste virkemiddelet vi har for å ha et forsvar som ikke vil bli slått ut i en tidlig fase. Da er det både farlig og uforsvarlig å legge opp til kun én base i Nord-Norge. Det må også regjeringen ta inn over seg, når de nå vil få krav om å gjøre en ny og grundigere gjennomgang av beslutningsgrunnlaget for Andøya-vedtaket, sier Solsvik.