Hensikten med prosjektet er å sikre eksisterende- og etablere nye arbeidsplasser, samt sikre regionalt eierskap i hjørnesteinsbedrifter, skriver fylkeskommunen i en pressemelding.

– Vi gjør dette fordi enkeltbedrifter i Hadsel kommune over tid har vært ekstra utsatt og fordi vi ser muligheter for å skape nye arbeidsplasser i kommunen, sier fylkesråd for næring Arve Knutsen (KrF).

Hadsel Vekst AS

– Dette er et særdeles viktig tiltak for å bistå Hadsel, sier gruppeleder i Høyre, Bente Anita Solås og fortsetter:

– Det er Hadsel Vekst AS som er prosjekteier og som skal passe på at pengene går til formål som gir den ønskede effekt. Noe de skal gjøre sammen med en styringsgruppe hvor kommunen, fylkeskommunen og næringslivet jobber sammen, sier Solås til VOL.

Hensikten med pengene er å sikre regionalt eierskap.

- Hvorfor er det viktig med regionalt eierskap?

- En del av bedriftene som er hjørnesteinsbedrifter har slitt i et utstabilt marked. Vi ønsker å sikre at dette forblir stabile arbeidsplasser i Hadsel. Da tenker vi spesielt på Norlense og Norway Seafoods, sier Solås.

- Har dere tenkt å gi penger til Norway Seafoods?

- Det er Hadsel Vekst AS som har oversikten og som skal avgjøre hvor det er nødvendig med omstilling, sier Solås.

Utsatt

Hvilke bedrifter som er tiltenkt støtte og hvorfor nettopp Hadsel er spesielt utsatt og på hvilken måte bedriftene i kommunen har vært utsatte på, ønsker Solås ikke å uttale seg om. Hun viser isteden til KrFs Arve Knutsen.

Knutsen svarte ikke på VOLs henvendelser tirsdags kveld, men i en pressemelding sier han følgende:

– Vi har sett hvordan arbeidsplasser på Melbu og andre steder i kommunen har vært utsatt. Det skal i alle fall ikke stå på oss for å sikre og utvikle disse bedriftene videre, sier Arve Knutsen.

- Veldig glad

- Jeg er svært glad for at vi fikk gjennom vedtak om disse midlene. Fylkeskommunen er svært opptatt av å kunne sikre arbeidsplasser i Hadsel, blant annet på hjørnesteinsbedrifter som Norway Seafoods og Norlense, sier Siv Aasvik i Nordland Arbeiderparti i en kommentar til VOL.