Daglig leder Kiwa Edvardsen ved Shell på Melbu har fått med seg at det er usikkerhet rundt fremtiden for Ørnheihytta. Det kjente turmålet i Hadsel eies av Røde Kors. Det er imidlertid ikke uproblematisk å skaffe inntekter til drift av stedet.

- Som et bidrag gir vi på Shell ti kroner i sponsormidler til Hadsel Røde Kors per påskegjest som skriver seg inn i besøksboka på Ørnheihytta. Det sier daglig leder Kiwa Edvardsen ved bensinstasjonen på Melbu. Han medgir at han synes det ville være trasig dersom privatpersoner overtok Ørnheihytta.

Hytta har «alltid» vært der for hadselværinger på fjelltur. Derfor vil jeg gjøre mitt for at den fortsatt skal komme allmenheten til gode. Så innrømmer jeg selvfølgelig at jeg håper også andre bedrifter slenger seg med på en økonomisk dugnad for hytta.

- Har du råd til et skikkelig påskeinnrykk på hytta?

- Nja. Jeg har fått et estimat fra Røde Kors om hvilke besøkstall som er vanlige i påska. Og jeg håper virkelig at besøket blir enda større enn hva som er vanlig, sier Kiwa Edvardsen.

Han har fått med seg at Røde Kors i Hadsel også gjør andre grep for å lette driften på hytta, slik at økonomien blir bedre.

- Det er jeg glad for å høre. Røde Kors lokalt gjør en fantastisk innsats både i og utenfor Hadsel. Det er svært kompetente folk som stiller opp når det er behov for redningsmannskaper, og jeg vil som sagt bidra med det jeg kan i sakens anledning.