Andenes Kystfiske AS eier i dag «Ole Elvan». Det er Kai Elvan og A.H. Holding AS (Andenes havfiskeselskap) som eier rederiet.

– I vinter blir vi å drive «Fugløybuen» på egen kjøl. Vi satser på at båten skal levere lokalt. Det har forsvunnet nok kvoter ut av kommunen, sier Haugen.

Overtakelsen av båten skjer rett over nyåret.

Ny «Ole Elvan»

Han sier at rederiet jobber med å skaffe en ny «Ole Elvan», som ifølge fartøyregisteret ble bygget i 1982. Båten har i år hatt ei torskekvote på 750 tonn. I mars hadde skipper Kai Elvan og mannskapet dratt opp totalt 875 tonn fisk til en verdi av 11,2 millioner kroner.

– Vi har planer å ekspandere rederiet og har planer om å erstatte «Ole Elvan», enten med en nyere brukt båt eller et nybygg. Når det skjer, blir vi nok å slå sammen kvotene fra «Fugløybuen» og «Ole Elvan», sier Haugen.

Han sier at dersom det blir et nybygg, ligger det rundt to år fram i tid.

– Vi ser oss derfor etter en nyere, brukt båt. Det skjer hele tiden noe i kystfiskenæringa, og det bygges en del nytt. Derfor er det båter til salgs, selv om det ikke er alle fartøyene som passer det vi er ute etter, sier Haugen.

Sammen med andre

Han sier det neppe er aktuelt at rederiet selv kjøper flere båter.

– Det å kjøpe båter med kvote i dag er veldig kostbart. Da er det mer aktuelt at vi går inn sammen med fiskere som vil satse. Vi har mistet en hel generasjon med skippere i Andøy. Derfor vil vi satse sammen med unge fiskere og de må føle at det er deres båt, sier Haugen.

De seneste årene har flere kystfiskebåter forsvunnet fra Andøy. Flere fiskere har skaffet seg sjarker.

– Det er bra at det er blitt flere sjarker. De aller fleste fiskerne har begynt med en liten båt, og det er viktig at man bakker opp dem som har lyst til å begynne i næringen, sier Haugen.

– Vi jobber med å erstatte «Ole Elvan», enten med en nyere, brukt båt eller et nybygg, sier Andreas Haugen i rederiet Andenes kystfiske AS. Foto: Arkivfoto