Bedriften har virkelig klart å snu skuta etter et underskudd på drøye sju millioner kroner i 2013. I fjor omsatte man for 39,072 millioner kroner, noe som er rundt tre millioner kroner mindre enn året før. Men man klarte også å redusere kostnadene fra 48 millioner kroner i 2013 til 35,8 millioner kroner i 2014. Det ga et driftsresultat på 3,2 millioner kroner. Bedriften hadde finanskostnader på 800.112 kroner, mot 1,279 millioner kroner året før. Dermed ble resultatet før skatt på 2,4 millioner kroner.

Balansen

Bedriften har eiendeler for 12,7 millioner kroner. Det meste av dette er anleggsmidler i form av tomter, bygg og annen fast eiendom. Dette motsvares av gjeld på 13,8 millioner kroner og negativ egenkapital på 1,1 millioner kroner. Etter det store underskuddet i 2013, var den negative egenkapitalen på 3,5 millioner kroner, men fjorårets gode resultat gjør at bedriften er på god vei mot å skaffe seg positiv egenkapital igjen. I årsberetningen skriver styret at man gjør tiltak, blant annet gjennom salg av driftsmidler, som gjør at selskapet vil ha positiv egenkapital i løpet av 2015.

– Vi ser en bedring i tilførsel av råstoff som vil gi en mer stabil produksjon, samt en positiv markedssituasjon. Dette mener vi vil komme selskapet til gode med marginer som skal bidra til å bedre likviditeten og den videre drift fremover, skriver styret i årsberetningen.

USA

Ole Johnny Nilsen sier at en bevisst satsing bort fra saltfiskmarkedet.

– Saltfiskmarkedet har vært vanskelig i mange år, og i fjor la vi bevisst om til større grad av ferske produkter. Samtidig har vi jobbet med å øke tilførselen av fisk til anlegget. Det har slått positivt ut, sier Nilsen.

Bedriften sender nå fersk fisk ut i Europa og over til USA.

– Dette er ferske produkter av høy kvalitet. Vi startet med skrei til Europa og USA, og nå sender vi hyse til USA to ganger i uka. Dette er eksklusive produkter der man må dokumentere kvalitet i alle ledd, og forbrukeren i USA skal kunne spore fisken helt til bake til båten som har fanget fisken. Dette gir bedre priser og bedre lønnsomhet, sier Nilsen.

Han sier at det også ser bra ut for 2015.

– Vi er absolutt ved godt mot. Vi har hatt økning på alle de viktige fiskeslagene og vi legger opp til fortsatt stor aktivitet resten av året, spesielt på hyse. Det vi kunne ønsket oss var at båtene over 15 meter fikk større hysekvote, sier Nilsen