Det er Hovden Fiskeindustri AS som har søkt om rivingstillatelse, mot å lagre dem forsvarlig til et senere tidspunkt, for da å stte dem opp igjen.

Kystlaget ser med stor uro på at det nok en gang skal fjernes kulturminner fra Bø kommune.

Det spesielle i dette tilfellet er at det handler om kulturminner som har betydd alt for oppbygging av kystkommunen Bø, nemlig det som kan knyttes til fiskeriene.

Bygningene er de aller siste og dermed de eldste bygningene som fortsatt kan stå som minne om fiskeriene for snart 200 år siden, skriver kystlaget til kommunen.

At intensjonen med de to bygningene er at de skal erstattes med mer tidsmessige bygg for dagens fiskerier blir ikke en god løsning for kulturminnebevaring.

Dersom tillatelse til riving blir gitt, mener kystlaget at det som et minimum bør stilles krav om godkjent tidsbegrenset plan for antikvarisk gjenoppbygging av de to bygningene, samt at Berhardbua legges inn i en slik plan.