Mandag var nestleder i Arbeiderpartiet Trond Giske, sammen med fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap), Aps fiskeripolitiske talsperson Ingrid Heggø, samt ordfører og varaordfører i Hadsel Siv Aasvik og Kurt Jenssen (Sp) på besøk hos Norway Seafoods på Melbu.

Ap har fått høre det gjentatte ganger etter at daværende fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen i 2010 godkjente omorganiseringen av Aker Seafoods, hvor man skilte den inntektsbringende virksomheten til sjøs fra den kostnadskrevende driften på land. Resultatet ble Havfisk og Norway Seafoods.

Lisbeth Berg-Hansens tilsvar: – Aker har ansvaret, ikke jeg

- Siv (Aasvik) har minnet oss på det mange ganger, innrømmet Ingrid Heggø.

Tomas Norvoll fulgte opp:

- Søsterselskapet til Norway Seafoods (Havfisk, red. anm.) går med kjempeoverskudd, så pengene er i familien. Overskuddet er der. Samlet sett er det fullt mulig å tjene gode penger på å fangste og videreforedle fisken i Norge. Men her velger den ene søstra å sultefore den andre, sa andværingen.

Ap-politikere i Hadsel advarte i 2010 mot at Aker-konsernet ville bruke omorganiseringen til å kutte i den delen av virksomheten som var minst lønnsom.

- Det er et viktig poeng. Vi kan ikke godta at man organiserer seg bort fra samfunnskontrakten man har inngått. Vi er klare på at man fikk lov til å skille selskapene, men vi ser på dette som en virksomhet, sa Aps fiskeripolitiske talsperson Ingrid Heggø.

- Vi kjenner innholdet i saken, og både lokalt og på fylket har Arbeiderpartiet vært klare på at det skal være virksomhet både på land og på sjøen, sa Ap-nestleder Trond Giske.

- Regjeringens sjømatmelding gir motsatte signaler. Vi ønsker å vite konsekvensene før man eventuelt spenner bein på noe av det som har vært bærebjelkene i norsk fiskeripolitikk tidligere, sa Giske.