Det er Kystverket som står bak prosjektet, der Lise Maria Strømkvist er forfatter.

- Hun tar for seg utviklinga fra gammel tid og frem til situasjonen vi har i dag. Hovedvekten er lagt fra 1945 og til i dag, da vi får de store skillene i utviklingen, sier havnesjef John Danielsen til VOL.

I denne perioden var Myre havn en av motorene  i utviklingen av det moderne fiskerisamfunn i Norge. I dag landes 25 prosent av all hvitfisk i Nordland i Myre havn. Ja, Øksnes er den ubestridte Torskekommune nummer én i landet.

Stilt med bilder

Danielsen sier at mange engasjerte øksnesværinger har stilt opp for å hjelpe til med fakta og bilder av historisk verdi.

- De har kunnskap om det som har skjedd opp gjennom årene og har stilt velvillig opp. Og bildene som er kommet inn omhandler ikke bare selve havna, men også folket i kommunen. Jeg er veldig spent på sluttresultatet, men regner med at det blir veldig bra, sier havnesjefen.

Markedsføring

Boka skal brukes i markedsføringssammenheng, samt i gaveøyemed. Den blir også tilgjengelig for alle som måtte være interessert i å kjøpe den.

Kommunen er søkt om å gå inn med 50.000 kroner i prosjektet, der den totale kostnadsrammen er anslått til 130.000 kroner.