– Det blir over samme lest som i fjor med mat fra ulike kulturer og kulturinnslag. Vi har et tett samarbeid med voksenopplæringen og trekker også inn andre som er flyttet til Andøy, uten å være flyktninger, sier leder for flyktningetjenesten, Lena Spjelkavik. Hun sier at hvis det er noen som har lyst til å komme og presentere sitt land, kulturen eller maten, og ikke er blitt kontaktet, så er det bare å ta kontakt med flyktningetjenesten. De understreker at internasjonal aften er for alle i Andøy.

– De bosatte flyktningene møtes nok. Dette er for alle, slik at vi skal få til inkludering og integrering, sier Kristin Kvadsheim. På fredag skal de også blåse nytt liv i mentorordningen.

– Veldig mange av de bosatt e flyktningene synes det er vanskelig å bli kjent med nordmenn. Og vi har fått tilbakemedling fra nordmenn om at de mangler en arena for å bli kjent med de bosatte flyktningene. Da er mentorordningen svaret, sier Kvadsheim.

– Hvorfor skal folk komme på internasjonal aften?

– Det blir utrolig god mat. Vi garanterer god stemning. Det blir muligheter for å stifte nye bekjentskaper og lære om nye land. Og så må vi legge til at vi har fått utrolig flotte gevinster til loddsalget. Det har vært ja uansett hvor vi har spurt, og da føler vi at vi gjør noe riktig. Å bli møtt på den måten setter vi veldig stor pris på. Det gjør at hele andøysamfunnet er med, sier Spjelkavik. Hun håper mange vil ta turen til arrangementet som er en del av Andøy kommunes kulturdaga.