Gammelskolen (gulskolen) på Andenes er et bygg ganske mange andværinger har et forhold til. Den ligger sentralt plassert i sentrum av Andenes og mange har gått på skole der.

Undertegnede gikk mine første to skoleår der, og har også vært med på nærradiodrift i bygget.

Nedslitt

En ting jeg husker fra mine to skoleår der, var at bygget allerede da (1973 – 1974) var ganske slitent. Og det er det største problemet for kommunen.

– En total renovering av skolen er i rapporten beregnet til 12 millioner kroner eksklusiv merverdiavgift. Vår oppfatning er at de faktiske kostnadene vil bli adskillig høyere, skriver rådmann Kirsten Lehne Pedersen i saksutredningen.

Hun er også klar på at Andøy kommune ikke har bruk for bygget til sin drift.

Bygget har vært forsøkt solgt flere ganger. Driften av bygget har også vært overlatt til andre. Rådmannen mener at det ikke har fungert særlig bra.

Brukes

Bygget brukes i dag av lag og foreninger til forskjellige aktiviteter.

Det var også planen at Andøy frivilligsentral skulle holde til i bygget, men byggets tilstand gjorde at man flyttet ut.

– Samtlige leietakere har også blitt spurt om noen av dem ønsker å overta Gammelskolen (ikke kjøpe) forutsatt at bruk og formål opprettholdes som i dag. Det er ikke kommet tilbakemelding fra noen av leietakerne om at dette kan være aktuelt, skriver rådmannen,

Mulig kjøper

Selv om man tidligere ikke har lykkes med å selge bygget, kan det skje nå.

– Teknisk etat ble 6. mars kontaktet av en ny interessent som ønsker at Gammelskolen skal utlyses for salg på nytt da de vurderer å komme med et tilbud. For å få gjennomarbeidet tilbudet har de imidlertid behov for noe mer tid. Dette bør de kunne innrømmes, skriver rådmannen.

Salg eller riving

Rådmannen har vurdert fire alternativer for Gammelskolen. Det ene er å fortsette som i dag. Det andre er å rive skolen. Det tredje er å leie ut skolen til noen andre som administrerer bygget. Det fjerde er salg.

Hun mener at det gunstigste er salg av bygget.

– Det er derfor nærliggende å anbefale ny utlysning. Dersom dette ikke gir noe resultat, vil rådmannen anbefale riving, skriver rådmannen.

Riving er anslått til å koste 615.000 kroner. Rådmannen mener at det er et for lavt anslag.