– Jeg vil ikke dramatisere det, men på direkte spørsmål kan vi ikke gå med på den avtalen som er forespeilet slik den ligger nå, sier Økonomisjef i Hadsel kommune Tommy Løveng Hansen.

– Vi syns kanskje Museum Nord har oversolgt budskapet sitt noe. En har i media kunne lese at de stiller med 20 millioner, så er det opp til oss å stille med 20. I realiteten stiller de med 11 og kommunen må opp i 30. Da er vi totalt oppe i 80 millioner kroner. Det kan ikke vi anbefale. I tillegg mener Løveng Hansen Museum Nord tar noen omkamper han og kommunen mener det allerede var enighet om.

– I forslaget fra Museum Nord legges det noen betingelser og forutsetninger. De rører ved rentenivå, de snakker om opprettelsen av aksjeselskap – noe kommunen tidligere har sagt blankt nei til. De sier videreat Hadsel kommune må ta eierskap til skipet og utstillingen. Samtidig stadfester avtaleforslaget at kommunen tar all risiko for kostnadsoverskridelser, sier økonomisjefen og fortsetter:

– Dette er ting vi har forhandlet om og jobbet med i tre år. Deler av dette oppfattet vi at det var bred enighet om, men det stilles nå i et nytt lys. Det har vi prøvd å konkretisere i saksfremlegget for kommunestyret.

Saken skal altså legges frem for kommunestyret 21. juni.

Økonomisjefen: Tommy Løveng Hansen sier at Nordlaks blant annet sørger for 20 mål ferdig næringsareal som motytelser fra Nordlaks. Foto: KNUT IVAR AARSTEIN

I forhandlinger

Siden Museum Nord kom med sitt forslag til avtale 5. juni, har administrasjonen jobbet på spreng for å få lagt frem ei sak. De har også forhandlet med Museum Nord.

– Avtalen som foreligger nå er nok ment som et utgangspunkt for forhandlinger. Vi er godt i gang, men ikke i mål enda.

Neste skritt nå, er å gå i forhandlinger med leverandørene i anbudet.

– Vi bruker anbudet som det foreligger og går i forhandlinger med leverandørene. Vi prøver å gå videre med det konseptet vi har og ser om det lar seg gjøre. Dette gjør vi mens vi forhandler med Museum Nord for å spare tid.

200 millioner

I siste runde kom totalrammen for prosjektet opp i 160 millioner kroner. Her er Hadsel kommunes andel av det planlagte prosjektet på 160 millioner kroner oppe i 50 millioner kroner. Fylke og Stat og Museum Nord deler resten.

I det nye forslaget er rammene totalt oppe i 200 millioner kroner. Her mener kommunen de etter Museum Nords avtale skal inn med 30 millioner kroner.

– Da mener vi dette er for mye. Museum Nord legger i bunn og grunn sine første reelle penger i prosjektet med 11 millioner kroner. Vi mener de har forutsetninger for å legge i mer, med hjelp av finansiering utenfra. Det har det større muligheter å få til enn oss.