Mørebåten «Genesis» kom tirsdag morgen inn til Andenes fiskemottak med nesten 60 tonn fisk i lasten. 40 tonn torsk og hyse ble levert ferdig sløyd, mens mellom 10 og 15 tonn av torsken ble levert sprell levende. Den måtte derfor både bløgges og sløyes på land.

– Hvordan er denne torsken sammelignet med det som leveres under vinterfisket?

– Det er fin fisk, men den er mindre enn skreien som leveres om vinteren, sier Alsos.

Jaktet på hysa

Den 50 meter lange «Genesis» har drevet fiske ved Bjørnøya, og selv om man fikk fisk, var det ikke helt som planlagt.

– Planen var å få hyse, men så ble det mest torsk, sier Oddbjørn Myrvågnes.

Båten har ei torskekvote på rundt 500 tonn, og den er nesten oppfisket nå.

– Vi får se om vi går ut igjen for å fiske hyse. Ellers er det sild og makrell til høsten, sier Myrvågnes.

Leverte sei

«Genesis» har vært inne på Andenes flere ganger for å levere, senest i januar i år. Da leverte båten sei. Båten har stort sett levert torsk til Senja i vinter.

– Vi leverte levende torsk rett i merd på Senjahopen i vinter, sier Myrvågnes.