Jobben som kultursjef ble ikke helt det hun så for seg da hun begynte i stillingen for et par år siden. Et lite budsjett, store utfordringer og manglende vilje til å satse, gjør at hun anser det som svært vanskelig å løfte det offentlige kulturarbeidet i Øksnes.

Det er også en av grunnene til at Hilde Hansen har sagt opp jobben – og fratrer stillingen til høsten. Med dagens kulturbudsjett mener hun det rett og slett ikke er mulig å utvikle noe som helst, bare drifte sektoren på et absolutt minimum, og det er ikke noe hun ønsker å bruke sine siste yrkesaktive år på.

– Det ble ikke noe løft, men en formidabel nedtur. Den politiske intensjonen i Øksnes har i mange år vært at vi skulle opp på samme nivå når det gjelder bevilgning til kultur som snittet i Nordland. Og Nordland ligger ikke særlig høyt sammenlignet med resten av landet. Skal vi komme dit vi ønsker må vi spytte inn 2,5 millioner kroner, og det skjer ikke. I alle fall ikke med det første, sier Hansen.

– Skal Øksnes blir en god kulturkommune må man også jobbe med utvikling, og slik situasjonen er nå er ikke det mulig. Kommunen er nødt til å gjøre grep, sier Hansen.

Meste til lønn

Øksnes kommer dårligst ut på kulturkåringer av kommunene i Vesterålen. På Norsk kulturindeks havnet Øksnes i fjor på 235.-plass, og ble trukket opp av faktorer som sentrale tildelinger, besøk fra Den kulturelle skolesekken, og frivilligheten.

Av kommunens totale budsjett gikk i fjor rundt 5 millioner kroner til kultursektoren. Det aller meste, rundt 70-80 prosent av dette, gikk til å lønne 18 ansatte. Av disse er det kun to hele stillinger, 16 stykker er ansatt i 50 prosent stilling eller mindre.

– Her har de fleste ansatte andre arbeidsgivere og andre arbeidsoppgaver i tillegg. Det gjør det svært vanskelig å løfte organisasjonen til en utvikling, sier Hansen.

Skal glitre for 150.000 kroner

Et annet jafs av kulturbudsjettet, nesten én million, tar andre aktører, som regionalt samarbeid, Museum Nord, stiftelser og MUSAM - som går rett ut av kommunebudsjettet og til tiltak som man ikke har kontroll over hva man får igjen for.

Til å forvalte kulturen i Øksnes er det satt av fattige 150.000 kroner.

– Det er med dette vi skal få kulturlivet i Øksnes til å glitre, sier Hansen og ler oppgitt.

Samle næring og kultur

Hun sitter på begge sider av bordet, både som offentlig ansatt og politiker for Ap, og vet at kommunen er i en utfordrende økonomisk situasjon. Derfor vil hun før hun går av, komme med et råd til kommunen. Slik det er i dag mener Hansen det ikke er grunnlag for å ha en egen enhet for kultur.

– Vi har dårlig økonomi, men kan ikke legge oss ned av den grunn. Jeg mener vi bør administrere og drifte kulturetaten på en annen måte. Mitt råd er at vi kombinerer kultur- og næringsarbeidet, får en felles plan- og utviklingsavdeling som man kan fordele oppgaver på.

Bø har gjort det samme.

– Du kan få helt andre synergier ved å samle arbeidet med frivillighet, næringsliv og kultur. For egentlig handler disse tingene om det samme – å utvikle kommunen. Jeg er helt sikker på at det går an å finne modeller som det er mer kraft i enn den vi har i dag. Med et godt samarbeid mellom det offentlige og private, kan vi få bedre dreis på kulturarbeidet, mener Hansen.

– Vi har et veldig god frivillig kulturliv i Øksnes, spesielt innenfor idrett. Musikk og sang sliter litt med rekruttering, men vi har veldig mange gode lag og foreninger. Øksnes kystlag gjør en fenomenal jobb, sier Hansen.

Tro på kulturhusprosjekt

Kommunen har ansvar for å tilrettelegge for kultur og kulturproduksjon. Med riving av aulabygget mister bygdekino og kulturliv et mye brukt lokale. Kulturskolen i Øksnes står også uten et felles tilholdssted og er spredt rundt omkring. Det tar på. Noe må skje, sier Hansen, og krysser fingrene for at kulturhusprosjektet det nå jobbes med blir realisert.

Hun har stor tro på arbeidsgruppa med representanter fra Folkets Hus og kommunen som nå jobber sammen.

– Det er et fantastisk initiativ som er tatt, og et stort ønske fra meg er at vi skal få det til. Det vil være så viktig for Myre og Øksnes, sier den avtroppende kultursjefen.

– Jeg tror at godt samarbeid mellom det private og det offentlige kan skape magi, om alle går inn for det. Øksnes kommune må tenke nytt og innovativt for å klare å løfte kulturen. Vi får ikke det store løftet for 150.000 kroner alene, sier hun.

Og om det skulle være tvil – Hansen mener Øksnes bør ha langt større ambisjoner innen kultur enn man har nå.

– Definitivt. Vi har så mye å bidra med, og potensialet er så stort, avslutter hun.