- Det har kommet inne mye, både fra bedrifter, privatpersoner og politikere. Vi føler at vi har nådd bredt ut, sier teknisk sjef Rune Dahl.

Dersom du fortsatt har innspill, men ikke har levert de til kommunen, begynner det å haste. Fristen går ut førstkommende fredag. Ifølge Dahl blir det ikke gitt noe slingringsmonn når det gjelder levering.

- Vi må holde oss til fristen som er satt. Det handler om at vi skal samle og skrive ut dette, sier han.

Han understreker at toget derimot ikke har gått hundre prosent dersom noen er for seint ute.

- Det kommer også en høringsrunde etter hvert, men vi oppfordrer innbyggerne til å levere sine forslag innen fredag, presiserer han.

- At folk får et eierskap til arealplanen er viktig og derfor vil vi ha innspill, har landbrukssjef i Bø kommune, Tor Andersen, tidligere uttalt til VOL.

Etter at innbyggernes forslag er samlet i dokumentform, sendes det hele til Tromsø og arkitektfirmaet Asplan Viak som skal sy sammen innspillene. Den endelige arealplanen blir politisk behandlet i desember.