De nye satsene trer i kraft 1.juni og er: Kr. 176,70 per time for produksjonsarbeidere og Kr. 187,20 per time for fagarbeidere, heter det i en pressemelding fra Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund.

Fagarbeidere

Forskriften gjelder for fagarbeidere og produksjonsarbeidere med dertil hørende arbeidsoperasjoner, lagerarbeidere, transport, vakthold, rengjøring og kantine, håndverkere, reparatører, arbeidsledere, kontrollører, instruktører og kjølemaskinister/kuldemaskinister.

Gjelder ikke for lærlinger

Forskriften gjelder ikke for lærlinger og personer på arbeidsmarkedstiltak.

Det er arbeidsgiver som har hovedansvaret for at de allmenngjorte vilkårene følges. Men flere andre aktører har plikter og rettigheter i denne forbindelse. Den som engasjerer/bestiller et arbeid/en tjeneste fra en leverandør eller underleverandør har informasjonsplikt om disse bestemmelsene og skal påse at allmenngjorte vilkår følges.

Tillitsvalgte kan begjære innsynsrett i lønns- og arbeidsvilkårene til ansatte som utfører arbeid innenfor områder med allmenngjorte tariffavtaler.