Da Høyre og Frp tok over makta i Sortland i 2011, utvidet de skjenketidene i byen fra klokken 02.15 til 03.00. Bevillingsreglementet for alkoholsaker kommer opp hver fjerde år, og er nå under behandling igjen.

Da saken først var oppe i april og mai, stemte Ap og Sp for innskrenking av skjenketidene til klokken 02.30 i driftsutvalget, men gikk i formannskapet inn for å beholde de gamle.

Etter at saken har vært ute på høring, og blant andre politiet har kommet med en klar anmodning til politikerne i Sortland om å innskrenke skjenketidene, snur Ap og Sp igjen.

Sortland er den enste kommunen i Vesterålen som har hatt skjenking til klokka 03.00, og politiet i Vesterålen mener dette fører med seg utfordringer.

– Vil lytte til politiet

Når formannskapet møtes torsdag, vil Ap, ifølge ordfører Tove Mette Bjørkmo, etterkomme anmodningen fra politiet – og begrense skjenketiden med en halvtime.

Hun understreker imidlertid at Aps representanter vil bli fristilt i saken.

– Jeg har hatt en god dialog med politiet, og har valgt å lytte til rådene fra dem. Dette handler om forebygging og folkehelse. Bilkjøring fra nabokommunene for å rekke skjenking på Sortland er ett av argumentene, men det sterkeste er at de som har utfordringer med alkohol fra før gjerne er de som strekker strikken lengst, sier ordføreren.

Utelivsbransjen på Sortland hevder at de kun har positive erfaringer med skjenking til klokken 03.00, og sier at de opplever mindre fyll og bråk.

– Jeg må ha tillit til det politiet har sagt, og det veier i denne saken tyngst for min del, sier Bjørkmo.

Ikke bekymret

Leder i driftsutvalget, Arild Inga (Ap), var svært kritisk da de blå partiene utvidet skjenketidene i 2012.

– Vi har en rusutfordring i samfunnet generelt, og forskning har vist at alkohol er en versting. At vi nå innskrenker skjenketidene handler blant annet om den ruspolitiske handlingsplanen som skal ligge til grunn for slike avgjørelser, og da ønsker ikke vi å ha en skjenketid som går helt ut til maksgrensa. Planen sier mye om hvordan man skal opptre med tanke på rusmidler i Sortland, og de utfordringer vi har. En halvtime virker kanskje ikke som det store grepet, men den siste halvtimen er ganske vesentlig. Da fyller folk på, som i utgangspunktet kanskje har fått nok, sier Inga.

Verken Bjørkmo eller Inga er bekymret for at en halvtime kortere skjenketid skal ta knekken på utelivsbransjen.

– I Sortland har vi en kultur med at folk går sent ut. Jeg utfordrer utelivsbransjen til å prøve å lokke dem ut tidligere, sier Bjørkmo.

Sp, Rødt og SV har også stemt for innskrenking av skjenketidene i driftsutvalget. Stemmer posisjonen samlet også i formannskap og kommunestyre, vil nye skjenketider i Sortland innføres fra 1. oktober.