– Vi har hatt et godt år med vår høyeste omsetning fra drift noensinne. Med dyktige og dedikerte ansatte kan vi se tilbake på første år med slaktefisk fra Gaukværøya med meget god tilvekst, lav dødelighet og et slaktetidspunkt som klaffet godt med høye priser på forsommeren, skriver direktør og hovedeier i selskapet, Eva Kristoffersen i en pressemelding.

2022-regnskapet viser ifølge Kristoffersen en omsetning på 585,9 millioner, driftskostnader på 408,4 millioner og et driftsresultat på 177,5 millioner. Resultat etter skatt var på 188,4 millioner.

– Med dette vil 2022 stå som et av de beste økonomiske resultatene i bedriftens levetid. Dersom man inkluderer datterselskapet Nordland Akva AS ble endelig resultat etter skatt 193,2 millioner.

Investerte i kvalitetsheving

Selskapet gjorde en rekke investeringer i fjor, blant annet oppgradering av slakteri med ekstra kjøletank for å minimere avrenning fra trailere og bedre holdbarheten på produktet. Det ble også anskaffet ny forflåte ved navn «Egil» til lokaliteten i Hellfjorden.

– I tillegg investerte vi i fire hybridanlegg til flåter og alle flåtene våre er nå utstyrt med batteripakke for å redusere støy til omgivelsene og redusere forbruket av diesel framover.

Regjeringens innføring av grunnrenteskatt har imidlertid ført til at selskapet har utsatt avgjørelsen om utbygging av smoltanlegget inntil de har full oversikt over hvordan skatten vil påvirke likviditeten i selskapet.

Selskapet har også behov for å justere på gamle lokaliteter og tilegne seg nye produksjonsområder, men har måttet ventet lenge på godkjenning av ny Kystsoneplan for Vesterålen.

– Samtidig erfarer vi at Statsforvalteren i Nordland bruker lang tid på saksbehandling, og straffer oss for at vi ikke har mulighet til å forbedre plasseringen av lokalitetene våre. Dette bremser både våre muligheter for optimalisering av drift og er et generelt problem for næringsutviklingen i Nordland, skriver Eva Kristoffersen i pressemeldingen.